Tarieven van onze fysiotherapiepraktijk in Gorinchem

Contact

Tarieven

Deze tarievenlijst geldt voor patiënten met niet-gecontracteerde zorgverzekeraars en voor patiënten die onvoldoende c.q. niet verzekerd zijn:

 • Behandeling

 • Zitting fysiotherapie

  € 36,75

 • Zitting manuele therapie

  € 49,87

 • Zitting manuele therapie aan huis

  € 64,87

 • Screening en onderzoek zonder verwijzing

  € 47,25

 • Intake en onderzoek na verwijzing aan huis

  € 62,25

 • Intake en onderzoek na verwijzing in een inrichting

  € 54,75

 • Behandeling aan huis

  € 51,75

 • Behandeling in inrichting

  € 44,25

 • Eenvoudige, korte rapporten

  € 65,00

 • Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten

  € 90,00

 • Verstrekte verband- en hulpmiddelen: contant tegen actuele prijs

De bovenstaande tarievenlijst van Dalempoort Fysiotherapie & Manuele Therapie betreft prijzen die aan de patiënten zelf worden berekend. Deze prijzen zijn praktijktarieven en niet de prijzen die contractueel aan een zorgverzekeraar worden berekend.

Verzekeringen 

Sinds 2006 is DTF (directe toegankelijkheid fysiotherapie) ingesteld. Dit houdt in dat u bij ons terecht kunt zonder verwijzing van uw huisarts of specialist. Bij de intake wordt er een screening uitgevoerd en wordt beoordeeld of uw klacht voor behandeling in aanmerking komt. Indien nodig nemen we, in overleg met u, contact op met de huisarts.

Vergoedingen

Uit de basisverzekering wordt niets meer vergoed. U moet aanvullend verzekerd zijn om voor vergoeding van kosten in aanmerking te komen. Hoeveel behandelingen u vergoed krijgt, hangt af van het aanvullend pakket dat u gekozen heeft. Deze behandelingen gaan niet van uw eigen risico af.

Raadpleeg voor alle zekerheid altijd de polisvoorwaarden van uw verzekering. Indien u geen aanvullende verzekering heeft komen de kosten voor eigen rekening.

Voor langduriger fysiotherapie die onder de chronische indicatie valt heeft u een verwijzing nodig van een arts of specialist. Vergoeding vindt plaats vanaf de twintigste behandeling. Voor gehele of gedeeltelijke vergoeding van de eerste twintig behandelingen heeft u een aanvullende verzekering nodig. Deze behandelingen gaan wel van uw eigen risico af. Dalempoort Fysiotherapie & Manuele Therapie heeft contracten met alle zorgverzekeraars.

Behandeling aan huis is mogelijk, maar hiervoor heeft u wel een verwijzing nodig.